Güncel bir konu Toplantı ve Gösteri yürüyüşleri hakkında Anayasamız ne diyor?

Öncelikle Toplantı ve Gösteri yürüyüşleri ile ilgili Anayasa maddemize bir bakalım:


B. TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEME HAKKI

Madde 34 - Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

Şehir düzeninin bozulmasını önlemek amacıyla yetkili idarî merci, gösteri yürüyüşünün yapılacağı yer ve güzergâhi tespit edebilir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.

Kanunun gösterdiği yetkili merci, kamu düzenini ciddi şekilde bozacak olayların çıkması veya milli güvenlik gereklerinin ihlâl edilmesi veya Cumhuriyetin ana niteliklerini yoketme amacını güden fiillerin işlenmesinin kuvvetle muhtemel bulunması halinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir veya iki ayı aşmamak üzere erteleyebilir. Kanun, aynı sebeplere dayalı olarak bir il'e bağlı ilçelerde bütün toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanmasını öngördüğü hallerde bu süre üç ayı geçemez.

Dernekler, vakıflar, sendikalar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kendi konu ve amaçları dışında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler.

[Not: Anayasa metninin tamamını burada( http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm ) bulabilirsiniz. ]

Şimdide yorumumuzu yapalım:


İnsanlar kendilerine verilen hakları hep sınırsız zannetmektedirler. Halbuki herkesin özgürlükleri ve hakları bir başkasınınkini kısıtlamaya başladığı zaman biter veya sınırlandırılır.

Anayasanın bu maddesi de tam bu çerçevede çok güzel bir biçimde düzenlenmiştir.

Ancak bu maddeye tüm kelimelerine dikkat ederek bakmak gerekir. Aynı bir kuran ayetinde olduğu gibi eğer sadece "Namaza yaklaşmayın" kısmını okursanız yanlış bir sonuca varırsınız. Bu yazının bir de önünü ve arkasını okumak lazımdır. Eğer böyle yaparsanız "İçkiliyken Namaza yaklaşmayın" kısmını göreceksiniz ve olayın aslına vakıf olacaksınız.

Şimdi gelelim Gösteri ve Yürüyüş kavramlarının anlamlarına.

Gösteri: Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat.

Yürüyüş: Bir olayı protesto etmek, bir konuya dikkati çekmek amacıyla topluca yürüme.

Bu iki açıklama da tdk'nın sözlüğünden alınmıştır.

Peki bizim birkaç gündür televizyonlarda izlediğimiz protesto diye adlandırılan ama protesto ile alakası bile olmayan, bir saldırı içeren eylemlere baktığımızda acaba şekil ve uygulanış itibarı ile Anayasa'mızın hangi maddesi dikkate alınmıştır.

Hiçbiri!

Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

Birkaç saattir Facebook ve diğer sosyal ağlarda 2010 Referandum Sonuçları ardından anlamsız paylaşımlar görüyorum. Şöyle ki sanki referandum da Atatürk'ü oylamışız gibi davranılıyor. Unutuluyor ki Atatürk bu ülkenin ileri gitmesi için yapılması gereken devrimleri yapmıştır.

Atatürk'ün söylediği gibi "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" ilkesini benimsiyor isek ve Devrimlerine inanıyor isek şu anda çıkan sonuç tamda olmasını beklediği doğrultudadır.

Ha! Sonuç Atatürk'ün beğeneceği gibi bir sonuç değil diye düşünüyorsanız eğer, Hem Atatürk'den, Hem Kendinizden, Hem de Milletinizden şüpheniz vardır o zaman.

Sizleri bilmem ama Benim ne Atatürk'ten, ne kendimden ne de Milletim'den yana hiçbir şüphem yok.

Yeni Aldığınız Bilgisayarda Kullanmayacağınız Windows İçin Para Vermek Zorunda Değilsiniz!

Ülkemizde satılan bilgisayarların %99′unda windows işletim sistemi sistemin olmazsa olmaz bir parçası olmadığı halde zorunlu olarak geliyor.


Halbuki kullanabileceğimiz Pardus, Ubuntu gibi ücretsiz alternatifler mevcut. Öyle ise bu durumda ne yapabiliriz ki?


Cevabımız aslında bir mahkeme kararında saklı. Av. Nihad KARSLI bu konuda örnek bir dava açmış ve davayı kazanmıştır. Peki hepimiz aynı şekilde mi davranmalıyız, elbette ki hayır.


Bu konuda izlenecek yollar için Bahri Meriç CANLI öncülüğünde ve www.pardus-linux.org üyesi baDibere ve zubak nick'li üyelerinde yardımıyla ( www.mecburdegilsiniz.com ) isimli bir site halkı bilinçlendirmek için açılmış durumda. Bu konuda kendilerine çok teşekkür ediyorum.


Eğer yeni alacağınız bilgisayarlarınızda Windows kullanmak istemiyor iseniz yapmanız gerekenleri bu ( www.mecburdegilsiniz.com ) site vasıtasıyla öğrenebilirsiniz.

Referandum'da Siyasi Taraf Olmadan Karar Vermek.

Referandumun yaklaştığı dönemde fikir belirtmek isteyenler için tek bir ricam var. O da aslında benim ricamdan ziyade İslam'ın ilk emri olan şeydir ( OKU ).

Eğer değişiklik önerilen eski Anayasa maddeleri ve yeni Anayasa maddelerini okuyup başka hiçbir siyasi düşünceyi düşünmeden sadece aklınızla vereceğiniz bir kararınız oldu ise ne mutlu size.

Üstelik bu karar EVET'de olsa HAYIR'da olsa bu ülkenin bir ferdi olarak böyle bir çaba içinde bulunduysanız kendi adıma sizden RAZIYIM.